Historie rozhledny

Historie rozhledny ve fotografií.

Rozhledna Biskupská kupa

Kamenná, 18 m vysoká rozhledna, nejstarší v Jeseníkách, postavená v roce 1898 německým turistickým spolkem MSSGV (sekce Zuckmantel – Zlaté Hory) u příležitosti 50- let panování císaře Františka Josefa l. Stojina místě dřevené vyhlídkové věže z roku 1890 (stejných stavitelů), v níž byla v roce 1896 zřízena první poštovna na území Moravy. Od 3. srpna 1996 po opravě Městem Zlaté Hory je opět zpřístupněna veřejnosti. V blízkosti věže je hraniční přechod na turistické stezce.

Wieža widokowa Kopa Biskupia

Kamienna wieža widokowa o wysokošci 18 m. najstarsza wpásmie Jesenników wzniesiona wroku 1898 przez niemieckie towarzystwo turystyczne – MSSGV. z siedziba w Zlatých Horách (Zuckmantel), wjubileusz 50- lecia panowania cesarza Franciszka Józefa l. Stoi w miejscu drewnianej wiežy widokowej z roku 1890 (zbudowanej przez to samo towarzystwo). przy której w roku 1896 byl utworzony punkt pocztowy o zasicgu potnocnych Moraw. 3. sierpnia 1996 roku po remoncie zostala ponownic udostepniona turystom. Obok wicžyna szlaku turystycznym jest przejšcie graniczne.

Aussichtsturm Bischofskoppe

Die steinerne o 18 m hone Aussichtsturm Bischofskoppe ist der älteste Turm im AItvatergebirge (Jeseníky). Erbaut wurde im Jahre 1898 durch den deutschen Turistenverband MSSGV – Sektion Zuckmantel (Zlaté Hory) zur Gelegenheit der 50- jährigen Herrschaft von Kaiser Franz Josef l. Er steht an Ort von Holzaussichtsturm aus dem Jahre 1890 (derselbe Bauherr), bei welchem im Jahre 1896 die erste Postabgabestelle in mahrischen Gebiet eingerichtet wurde. Nach der Renovierung durch die Stadt Zlaté Hory wurde der Turm am 3.8.1996 wieder geöffnet. In der Nahe von Aussichtsturm befindet sich ein Grenzübergang auf dem Wanderweg.

The outlook-tower on the Bishop mount

This 18 m tali outlook-tower is made of stone. As it was built in 1898 by the German tourist dub MSSGV (division Zuckmantel-Zlaté Hory) on the occasion of the 50th anniversary of the rule of the emperor Franz Josef l. it is considered to be the oldest outlook-tower in the Jeseníky Mountains. It has replaced the former wooden view-tower from 1890 (by the same architects) where the first post Office was established within the Moravian territory (1896). After being repaired by the town of Zlaté Hory it was open to public again (on 3rd August 1996). Near the outlook-tower there is the tourist bordercrossing on the tourist path.