Kamery z věže

Kamery byly v souvislosti s výpovědí odstraněny – chystáme přemístění na  stožár polských radioamatérů