Poštovna Biskupská kupa u Zlatých Hor – 110 výročí vzniku.

Na jaře roku 1896 byl k.k. poštovním a telegrafním ředitelstvím v Brně udělen Franzi Rudolfu – staviteli a majiteli chaty „ Rudolfsheim „ na Biskupské kupě ( Bischofskoppe ) souhlas k používání razítka s textem : k.k. Briefablage etc.

Přibližně ve stejný čas obdrželi obdobný souhlas správci chaty na Šeráku ( Georgshaus ) a poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor ( Maria Hilf bei Zuckmantel ).

Otisk razítka však nesměl zasahovat na poštovní známku. Její „znehodnocení „ bylo vyhrazeno poštovnímu úřadu.

Poštovna na Biskupské kupě vznikla ještě v době existence dřevěné rozhledny , tzv. „ PYRAMIDE „ stojící v letech 1890 – 1896. Je tedy původem starší než současná rozhledna , která je ovšem první zděnou ( rok stavby 1898 ) a tudíž nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. Obě vybudoval Moravsko slezský sudetský horský spolek MSSGV.

Do konce II. svět. války, po níž poštovna zanikla , jsou známy tři typy razítek, jejichž otisky jsou uvedeny v Obsah-u , oddíl „ Razítka „ pod čísly 21, 23, 30 .Nejstarší známá pohlednice značená razítkem č.21 byla odeslána z Petrovic 29.6.1896 a na znojemskou adresu dorazila o tři dny později.

Samotná chata Rudolfsheim pak byla po roce 1948 organizovaně rozkradena a zničena uvědomělými poválečnými osídlenci z československého vnitrozemí . Mnoho snímků chaty v její původní , do roku 1948 civilizované podobě je k nahlédnutí v Obsah-u , oddíl „ Fotogalerie – Fotky nejen z historie „ .V současnosti jsou na místě samém k vidění pouze žalostné zbytky kdysi obdivuhodné stavby , jako jedny z mnoha nezpochybnitelných svědectví poúnorových výdobytků československého proletariátu .

Na přelomu let 2005 / 2006 byli kastelánem věže ve věci poštovny osloveni pracovníci České pošty . Výsledkem velmi vstřícných jednání je obnovení činnosti poštovny Biskupská kupa, PSČ 793 77 ke dni 22.04.2006, která bude tímto zajišťovat příjem obyčejných listovních zásilek vnitrostátních a do zahraničí . Používané řádné poštovní razítko je určeno k označení – znehodnocení poštovní známky a je konečné .V rámci poštovny jsou prodávány jak běžné listovní poštovní známky za nominální cenu tak i známky s přítiskem na motiv rozhledny ( v prodeji pouze na rozhledně ). Ke 110 výročí zahájení činnosti poštovny vzniklo i příležitostné razítko ( oddíl „ Razítka „ č. 36 )a malá série potištěných skleniček. Půvabné předlohy ke známce, příležitostnému razítku i skleničce vytvořil pan Josef Šmoldas ze Zlatých Hor.Příležitostné razítko a potisk skleniček ve výtečné kvalitě vyhotovila firma REPTISK Jeseník.

Mirek Petřík

Prameny :

  • časopis MSSGV „Altvater „ 1896
  • Věstník České pošty 2006
  • účastník zániku chaty „Rudolfsheim „ pan J.V.

Poštovna – hodiny pro veřejnost :

Od 1.května – do 3.října pondělí – neděle 09.00 – 18.00
Od 1.listopadu – do 30.dubna sobota – neděle 11.00 – 15.00

Výše uvedené „Hodiny pro veřejnost„ jsou hodnotami minimálními , skutečný stav je totožný s přístupností věže, viz „ Obsah „ oddíl „ Přístupnost rozhledny „.