Kaiser Franz Josef - Warte auf der Bischofskoppe 890,6 m/m - Zlaté Hory - Zuckmantel in Schlesien

Viktor Emanuel Heeger

Viktor Emanuel Heeger * 28.04.1858 Zuckmantel (ZlatéHory) + 05.08.1935 Troppau (Opava)

Syn hraběcího a biskupského lesního geometra Moritze Gabriela Heegera a Anny, rozené Reinelt. 05.08.2005 uplynulo 70 let od smrti básníka ‚Zeleného Slezska‘, učitele, vlastence , zakladatele ‚Moravskoslezských loveckých listů‘ vydávaných v Brně, delegáta říšské rady ve Vídni, za volební okrsky Jeseník, Bruntál, Krnov , Albrechtice a Benešov, autora mnoha vtipných příspěvků (tzv. ‚koppenbriefe‘) do opavského deníku ‚Deutsche Post‘ (100 000 výtisků ) psaných slezským dialektem.

Od svých 10 let vyrůstal jako úplný sirotek u příbuzných v Opavě a Heřmanovicích. V zimě roku 1887 přivezl z Norska první pár lyží do Slezska a všemi silami je propagoval. Jeho přítel Hugo Pekarek, vrchní fořt ve Vidlích, na ně postavil své lesníky. V Rýmařově vznikla v roce 1893 společnost běhu na lyžích, následně pak i v Jeseníku. 19.11.1893 svolal Viktor Heeger setkání přátel lyžařského sportu do Olomouce, jehož součástí byla i první výstava zimního sportovního náčiní vyráběného v Sudetech. Vystavovaly firmy z Hanušovic, Olomouce, Rýmařova aj. Následně došlo k bouřlivému rozvoji lyžařského sportu v hornatých částech Jeseníků.

Na Rejvízu založil r. 1912 první slezskou divadelní lidovou scénu, na níž uváděl i své hry. Náměty pro ně čerpal z mýtů a života zdejších obyvatel.

Viktor Heeger byl ctěn obyvateli, nejen Slezska, pro svůj laskavý humor, lásku k domovu, dokonalou znalost zdejšího dialektu a příslovečnou skromnost. Ani kapkou dobrého vína nikdy nepohrdl.

Byl takový, jakým ho přátelé nazývali -‚der Alte vom Berge‘ ( starý z hor ).

28.06.1936 byla na jeho rodném domě č. p. 21 na náměstí v Cukmantlu odhalena velká pamětní deska z dílny významného akademického sochaře Josefa Obetha. Toto umělecké dílo, jehož odhalení slavily po dva dny tisíce obyvatel z celého Slezska, tvořila deska ze slezského mramoru teplého, nažloutlého odstínu. Reliéf hlavy V. Heegera byl obklopen mimo jiné symboly Praděda a Kobrštejnu. Ve spodní části desky byl vytesán slavný výrok V. H. :

‚Mit prüfendem Auge genoss ich die Fremde,
mit ganze Seele aber die Heimat‘

což volně přeloženo zní :

‚Hloubavým zrakem vnímám kraje vzdálené,
však celou svou duší domov můj‘.

Deska byla po r. 1945 servána a ukradena.

Jeho ctitelé na tento čin reagovali po svém – na krajanském setkání v Memmingenu v r. 1958 byla V. Heegerovi slavnostně odhalena kamenná deska s jeho reliéfem. Slavnostní řeč pronesl Prof. Dr. Fr. Peschel.

Ulice ve Zlatých Horách , vedoucí od vlakového nádraží k náměstí, v současnosti Bezručova, nesla do konce války jméno „ Viktor Heegergasse „

Prameny: Zuckmantler Heimatbrief 1955 – 1992 Autoři: : Erwin Weiser, Ernst Fergel, G. E., J. P., Gustav Reinelt, Franz Peschel

První ,kdo se pohyboval za pomocí lyží na české půdě , jsou uváděni dva synové městského rady Krause z Gorlitz.Ti podnikli v zimě r. 1880 výstup k Petrově boudě v Jizerských horách.

Pramen : Skimagazin č. 1/ 2001

Kronika HDW r.1930 uvádí místa výskytu lyží v ČSR Heřmanovy Sejfy, Janské Lázně, Vrchlabí, Teplice a Zlaté Hory.

Mirek Petřík

Comments are closed.